Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:93/2014
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Miroslav Beck
Adresa dodávateľa:Iliašovce 139
IČO dodávateľa:
Cena:8,72 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.11.2014
Zverejnené dňa:13.11.2014
Poznamka: