Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:103/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Mária Brošková
Adresa dodávateľa:Iliašovce 104
IČO dodávateľa:
Cena:28,63- Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.05.2017
Zverejnené dňa:02.06.2017
Poznamka: