Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:104/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Božena Lapšanská
Adresa dodávateľa:Iliašovce 36
IČO dodávateľa:
Cena:53,95- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.07.2017
Zverejnené dňa:15.07.2017
Poznamka: