Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:106/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Anna Kočišová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 205
IČO dodávateľa:
Cena:27,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.08.2017
Zverejnené dňa:26.08.2017
Poznamka: