Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:108/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Monika Girgová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 239
IČO dodávateľa:
Cena:44- Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.11.2017
Zverejnené dňa:23.11.2017
Poznamka: