členské

Druh:Faktúra
Číslo: 345
Predmet (popis dokumentu):členské
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SEZO - Spiš
Adresa dodávateľa:Sadová, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:219
Cena: 583,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: