dopadová plocha

Druh:Faktúra
Číslo: 355
Predmet (popis dokumentu):dopadová plocha
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ENERCOM s.r.o.
Adresa dodávateľa:Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa:44658591
Cena: 48,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: