Záujmové vzdelávanie

Druh:Zmluva
Číslo:Dodatok č.6
Predmet (popis dokumentu):Záujmové vzdelávanie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Centrum voľného času
Adresa dodávateľa:Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:00188000
Cena:682,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.11.2018
Zverejnené dňa:16.11.2018
Poznamka: