ŠJ/20180214 15.11.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180214
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180214 15.11.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 8,32 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: