ŠJ/20180218 19.11.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180218
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180218 19.11.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 82,73 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: