vyúčtovanie ele

Druh:Faktúra
Číslo:385
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena: 180,07 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: