koleso + duša

Druh:Faktúra
Číslo:400
Predmet (popis dokumentu):koleso + duša
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o
Adresa dodávateľa:Partizánska cesta 97,
IČO dodávateľa:36637637
Cena: 364,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: