potraviny

Druh:Faktúra
Číslo:403
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 82,73 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: