čistiace a hygienické potreby

Druh:Faktúra
Číslo:409
Predmet (popis dokumentu):čistiace a hygienické potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 66,01 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: