praktická slovenka

Druh:Faktúra
Číslo:412
Predmet (popis dokumentu):praktická slovenka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská pošta a.s
Adresa dodávateľa:Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36631124
Cena: 12,30 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: