mäso a mäsové výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 17
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 38,17 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: