zabezpečenie obstarávania

Druh:Faktúra
Číslo: 22
Predmet (popis dokumentu):zabezpečenie obstarávania
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Komunál - Servis, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Hlavná 3, 08001 Prešov
IČO dodávateľa:51115026
Cena: 150,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: