stravné karty

Druh:Faktúra
Číslo: 27
Predmet (popis dokumentu):stravné karty
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Le Cheque Dejeuner, s.r.o
Adresa dodávateľa:Vajnorska 32, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 24,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: