verejný prenos

Druh:Faktúra
Číslo: 28
Predmet (popis dokumentu):verejný prenos
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovgram
Adresa dodávateľa:Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
IČO dodávateľa:306
Cena: 38,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: