TP

Druh:Faktúra
Číslo: 29
Predmet (popis dokumentu):TP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 42,18 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: