prenájom virt. sveta w w w

Druh:Faktúra
Číslo: 30
Predmet (popis dokumentu):prenájom virt. sveta w w w
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Klubert
Adresa dodávateľa:Za Hornádom 10/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573488
Cena: 207,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: