schodová rohož

Druh:Faktúra
Číslo: 31
Predmet (popis dokumentu):schodová rohož
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VMBal s.r.o.
Adresa dodávateľa:Na Svobode 3152/80,
IČO dodávateľa:27774821
Cena: 46,71 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: