ŠJ/ 2019004 10.01.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019004
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019004 10.01.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 38,17 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: