ŠJ/ 2019009 12.01.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019009
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019009 12.01.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 14,29 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: