ŠJ/ 2019017 23.01.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019017
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019017 23.01.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 70,94 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: