ŠJ/ 2019018 24.01.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019018
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019018 24.01.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 96,29 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: