ele

Druh:Faktúra
Číslo: 49
Predmet (popis dokumentu):ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena: 119,12 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: