informačný systém URBIS

Druh:Faktúra
Číslo: 56
Predmet (popis dokumentu):informačný systém URBIS
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MADE spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36041688
Cena: 410,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: