ŠJ/ 2019028 07.02.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019028
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019028 07.02.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 29,27 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: