ŠJ/ 2019040 28.02.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019040
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019040 28.02.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 17,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: