Kúpna zmluva - kúpa pozemku

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva - kúpa pozemku
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ján Lapšanský
Adresa dodávateľa:Brusník 1321/25, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:
Cena:1850,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.01.1970
Zverejnené dňa:01.04.2019
Poznamka: