Prenájom časti obecného pozemku č. 578/1

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom časti obecného pozemku č. 578/1
Názov odberateľa:Róbert Mol
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Mlynky
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:135,00 €
Dokument zo dňa:31.12.2018
Zverejnené dňa:02.01.2019
Poznamka: