Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:1210,00 € bez DPH
Dokument zo dňa:08.03.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: