mobil

Druh:Faktúra
Číslo: 75
Predmet (popis dokumentu):mobil
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:0035763469
Cena: 42,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: