pripásanie kreditu jedálna karta

Druh:Faktúra
Číslo: 87
Predmet (popis dokumentu):pripásanie kreditu jedálna karta
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Le Cheque Dejeuner, s.r.o
Adresa dodávateľa:Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 282,83 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: