kancelárska stolička

Druh:Faktúra
Číslo: 100
Predmet (popis dokumentu):kancelárska stolička
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Manutan Sloviakia, s.r.o
Adresa dodávateľa:Obchodná 2, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa:35885815
Cena: 257,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: