vyúčtovanie KOP

Druh:Faktúra
Číslo: 103
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie KOP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 39,97 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: