mäso a mäsové výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 110
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 36,93 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: