riadenie MŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 113
Predmet (popis dokumentu):riadenie MŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RAABE s.r.o
Adresa dodávateľa:Štefaničova 20, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa:35908718
Cena: 65,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: