ŠJ/ 2019052 14.03.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019052
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019052 14.03.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 31,99 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: