ŠJ/ 2019060 26.03.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019060
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019060 26.03.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 20,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: