Zmluva o prenájme nehnutelnosti VDI - Tomáš Petrík

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o prenájme nehnutelnosti VDI - Tomáš Petrík
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:360,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.07.2019
Zverejnené dňa:01.07.2019
Poznamka: