Nájom nebytového priestoru A. Terajová - Dodatok č. 1

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Nájom nebytového priestoru A. Terajová - Dodatok č. 1
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.08.2019
Zverejnené dňa:20.08.2019
Poznamka: