Kúpna zmluva M. Turzák

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva M. Turzák
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:50,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.04.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: