Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd - MVAM, s. r. o.

Druh:Zmluva
Číslo:661/248/19P
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd - MVAM, s. r. o.
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.09.2019
Zverejnené dňa:13.09.2019
Poznamka: