Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2016

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2016
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Spoločný školský úrad Smižany
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.12.2019
Zverejnené dňa:13.12.2019
Poznamka: