Došlé faktúry

Druh:Faktúra
Číslo:12/2019
Predmet (popis dokumentu):Došlé faktúry
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.12.2019
Zverejnené dňa:31.12.2019
Poznamka: