Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:007/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Eurobus a. s. Košice
Adresa dodávateľa:Dopravný závod Rožňava, Šafárikova 473/91, Rožňava
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.07.2019
Zverejnené dňa:01.07.2019
Poznamka: