Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:016/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Tomáš Petrík - K.Č.P.
Adresa dodávateľa:Mlynky 318, Mlynky
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.11.2019
Zverejnené dňa:23.11.2019
Poznamka: