Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:018/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FÚRA s. r. o.
Adresa dodávateľa:SNP 77, Rozhanovce
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.11.2019
Zverejnené dňa:20.11.2019
Poznamka: